Notiser

VIDEO: John Kåre Flo, folkemøte 23.11.2015

John Kåre Flo frå politiet orienterar om evakueringshøgde ved ei flodbølje etter eit mogleg fjellskred frå Åkneset. Videoen er tatt opp under folkemøte på Hellesylt 23.11.2015.

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info