Aukar nettleiga

Straumkabel

Stranda Energi Nett AS set opp nettleiga frå 1. februar. Den årlege faste nettleiga for hushaldning/hytter/fritidsboligar aukar med 625.- kroner til 3625. inkl. avgifter til Staten. Også avgifta for energi aukar til 29 øre/kWh.

Sjå: http://www.strandaenerginett.no/nettleige-prisar/

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380