Folkemøte om kraftlinje og småkraftverk

Litlebø Kraftverk A

26. januar blir det folkemøte om SFE Nett AS sin konsesjonssøknad om bygging av ny kraftleidning mellom Tomasgard og Tryggestad/Litlebø, og om utbygging av småkraftverk i Sunnylven.

Folkemøtet på Hellesylt blir halde på Sunnylven samfunnshus der SFE Nett AS (Sogn og Fjordane Energi) vil orientere om planane for utbygging av ny kraftleidning mellom Tomasgard i Hornindal og Tryggestad /Litlebø i Sunnylven.

SFE Nett AS vil presentere planane og NVE orientere om den formelle handsaminga av søknaden.

Også fleire saker om utbygging av småkraftverk vil bli presentert.

Møtet er på Sunnylven samfunnshus tysdag 26. januar kl. 19.00

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380