Drøftar Bergly på årsmøte

Forsamlingshuset Bergly på Frøysa er til sals.

Forsamlingshuset Bergly på Frøysa er til sals.

Sunnylvsbygda grendalag held årsmøte 14. april. Der blir framtida for forsamlingshuset Bergly også drøfta.

Forsamlingshuset som Sunnylvsbygda Kristelege ungdomsforeining fekk reist i 1903 har stått ubrukt i mange år og ingen har hatt ansvar for vedlikehald. På eit møte i august i fjor vart framtida til huset drøft utan at det vart vedteke noko løysing.

Tidlegare har hellesylt.info skrive om saka og fått desse opplysingane av Inge Bjørdal.

-Å reparere vil koste pengar, men kassa til ungdomsforeininga er tom. Tomten vart i si tid gjeve av alle grunneigarar på Frøysa, høgtideleg underteikna av alle. Huset kan nyttast til same føremål som tidlegare, men om det skal byggjast om til bustadhus kjem ein i konflikt med rasfåre. Området der huset står er som mange andre stadar raud sone. Der manglar innlagt vatn og der er heller ikkje avløp-.

Salsopplysningar:

Bakgrunn: Forsamlinghuset Bergly på Frøysa kan vere aktuelt for sal. Grunnen er at bygda no har eit forsamlinghus (Sunnylvsbygda grendehus på Hauge) som er godt i standsett, og det er ikkje lenger behov for forsamlinghus andre stader i bygda.

Bruk: Huset kan brukast til fritidsføremål (bruksendring).

Storleik på tomta: Ca. 1,2 dekar.

Vatn og avlaup: Det vil vere relativt enkelt å kople seg til vassverket på Frøysa. Avlaup er også mogleg å få til (separat anlegg).

Tilstand på huset: Det ligg føre ein rapport om tilstand og vurdering av bygget av Jens Peter Ringstad (arkitekt ved Fylkesmannen) etter synfaring i 2014.

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380