EIN VELLUKKA 17. MAI l TRADISJONELLE FORMER.

Eit glimt frå folketoget syttande mai. Som vi ser samla dette toget svært god oppslutning, medan det var noko færre folk i barnetoget. Fremst på biletet ser vi medlemmar i Hellesylt Songlag med det nye banneret sitt, som dei første gong nytta denne dagen.

Eit glimt frå folketoget syttande mai. Som vi ser samla dette toget svært god oppslutning, medan det var noko færre folk i barnetoget. Fremst på biletet ser vi medlemmar i Hellesylt Songlag med det nye banneret sitt, som dei første gong nytta denne dagen.

Høgtidinga av 17.mai dagen vart i år særs vellukka. Det strålande veret og ein grøn og frodig natur skapte ei fin ramme om festen. Dessutan hadde dei ulike komiteane som hadde vore i arbeid pynta bygda og. lagt opp eit svært vellukka program for dagen.

Salutten dunde som vanleg kl. 0700, og samstundes var skulekorpset i aksjon og spela gjennom dal og bygd. Ein time seinare vart det lagt blomar på gravene til dei som let livet under krigen. Fenrik Jan Erik Øksvang stod for nedlegginga. Barnetoget, som gjekk frå skulen til Helgesvingen og attende, samla i år ikkje fullt. så mykje folk som vanleg, men dei unge var møtt fulltallig fram.

Skulekorpset hadde som vanleg ein travel 17. mai dag. Frå tidleg om morgonen var dei i elden. Først spela dei gjennom bygd og dal, før dei - her på biletet - leidde barnetoget på ruta til Helgesvingen og tilbake. Også i folketoget, på folkefesten og i kyrkja medverka dei. Og vi trur å kunne seie at 17. mai feiringa ikkje hadde blitt det same utan korpset. Vel blåst !

Skulekorpset hadde som vanleg ein travel 17. mai dag. Frå tidleg om morgonen var dei i elden. Først spela dei gjennom bygd og dal, før dei – her på biletet – leidde barnetoget på ruta til Helgesvingen og tilbake. Også i folketoget, på folkefesten og i kyrkja medverka dei. Og vi trur å kunne seie at 17. mai feiringa ikkje hadde blitt det same utan korpset. Vel blåst !

Etter barnetoget vart det servert pølser og brus til borna, og aspirantkorpset og unge felespelarar underheldt. Leikkomiteen hadde i år funne fram til mange og artige leikar for born og vaksne. Dei vaksne tevla mellom anna i spikarslåing, hesteskokasting og ball og pilkast. Dei yngre deltok i tillegg i syklekonkurranser og balansegang på klossar. God underhaldning og mykje moro for alle deltakarar, etter det vi kunne sjå.

Hesteskokasting var ein av dei populære leikane. Det vart tevla i to klasser, over og under 14 år. I finalen over 14 år gjekk Lars O. Fivelstad til topps føre Håvard Tryggestad og Oddvar Tynes. Arne Storstein sigra i den andre klassa føre Lene Ringdal, Frank Øksvang og Kjersti Langeland. Det vart og m.a. tevla i spikarslåing. Her sigra Age Evensen i herreklassa og Lill Bjørdal i dameklassa. På biletet er det Rasmus Taraldset som har slengt hesteskoen mot pinnen.

Hesteskokasting var ein av dei populære leikane. Det vart tevla i to klasser, over og under 14 år. I finalen over 14 år gjekk Lars O. Fivelstad til topps føre Håvard Tryggestad og Oddvar Tynes. Arne Storstein sigra i den andre klassa føre Lene Ringdal, Frank Øksvang og Kjersti Langeland. Det vart og m.a. tevla i spikarslåing. Her sigra Age Evensen i herreklassa og Lill Bjørdal i dameklassa. På biletet er det Rasmus Taraldset som har slengt hesteskoen mot pinnen.

Klokka 1400 samlast bygdefolket til folkefest ved skulen. Erling Hole, som var programleiar, mintest først dei falne, før skulekorpset på ny var i elden. lnghild Storstein las dikt, og Kjellstadguten  Spelmannslag medverka med musikk av Ola Kjellstad. Eit vakkert og morosamt innslag var barneleikarringen som opptrådde med songleikar – og dansar. Hellesylt Songlag song, og rektor Egil Støle frå Olden var talar for dagen.

Festen gav og eit hyggjeleg gjensyn med Sunnylven Mannskor med dirigenten Olav Stadheim.

Festen gav og eit hyggjeleg gjensyn med Sunnylven Mannskor med dirigenten Olav Stadheim.

Som avslutning på programmet stod Sunnylven Mannskor fram med vakker song. Dette koret har vore nedlagt fleire år no, men hadde kome saman for å delta på denne festen. Og dirigenten, 78 år gamle Olav Stadheim, svinga taktstokken som i sine aktive år. Dette var verkeleg eit hyggjeleg programinnslag, som og den store festlyden visste å setje pris på. Etter folkefesten gjekk eit stort folketog med skulekorpset i spissen til kyrkja. Ved kyrkja spela korpset for pensjonærane ved aldersheimen. I kyrkja forretta sokneprest Roger Juul ved gudstenesta, og her medverka og Sunnylven skulekorps og Hellesylt Songlag.

Om kvelden skipa så Hellesylt Ungdomslag til programkveld og dans som avslutning på ein svært vellukka 17. mai.

Glimt frå barnetoget, der vi ser elevar frå 5 klasse under fana si.

Glimt frå barnetoget, der vi ser elevar frå 1. klasse under fana si.

Eit vakkert innslag var barneleikarringen, som framførte både song og danseleikar.

Eit vakkert innslag var barneleikarringen, som framførte både song og danseleikar.

Russeaviser er eit tradisjonelt innslag. Her er redaktøren av »Utrønå» Arild Ringdal og Oddhild Gjørvad ute og sel produktet sitt. Ei avis som vi trur stort sett fall i god smak.

Russeaviser er eit tradisjonelt innslag. Her er redaktøren av »Utrønå» Arild Ringdal og Oddhild Gjørvad ute og sel produktet sitt. Ei avis som vi trur stort sett fall i god smak.

svært mykje folk hadde møtt fram til folkefesten ved skulen, og dei fekk sjå eit variert og godt program.

svært mykje folk hadde møtt fram til folkefesten ved skulen, og dei fekk sjå eit variert og godt program.

Denne artikkelen er henta frå Sunnylvingen, juni 1981.

Gunnar Sårheim Fivelstad

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info