Mykje hjort i Sunnylven.

Hjort A

I Sunnylven har det blitt gjennomført tre hjorteteljingar denne våren. Mange dyr vart registrert ved alle teljingane.

Det vart gjennomført hjorteteljing 9. april, 30. april og 7. mai, alle mellom klokka 05.00 og 07.00. Sunnylven er delt inn i tre store jaktområde og her er resultatet av hjorteteljinga;

Øvre Sunnylvsbygda (Frå Frøysa til og med Vollset)

  1. april 137 dyr, 30. april 192 dyr, 7. mai 126 dyr.

Nedre Sunnylvsbygda (Frå Korsbrekke til om med Storstein)

  1. april 188 dyr, 30. april 130 dyr, 7. mai 59 dyr.

Langedalen storvald.

  1. april 18 dyr, 30. april 73 dyr, 7. mai 40 dyr.

Totalt for heile Sunnylven:

  1. april 343 dyr, 30. april 395 dyr, 7. Mai 225 dyr.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380