Lokalnytt

Husdyrgjødsel og skogrydding

 

Siste frist for spreiing av blautgjødsel er i år 1. oktober i Stranda kommune.
Siste frist for spreiing av blautgjødsel er i år 1. oktober i Stranda kommune. (Foto frå arkivet mai 2015)

I år kan det i Stranda kommune spreiast husdyrgjødsel fram til 1. oktober utan nedmolding. Også frist for søknad om tilskot til utsiktsrydding er forlenga.

Siste frist for spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding/nedfelling var 20. september. Dette har politiske organ i Stranda også vedteke, men trudde dei stemte for Sunnylven bondelag sitt forslag om siste frist 1. oktober.

Grunna desse misstydingane er spreiefristen i år bestemt til 1. oktober, står å lese på kommunen si heimeside. Frist for spreiing med nedmolding er 1. november.

Sjå: https://www.stranda.kommune.no/aktuelt/unntaksbestemmelse-spreiefristar-for-husdyrgjodsel-2016.28732.aspx

Skogrydding

Også søknadsfristen for tilskot til skogrydding/utsiktsrydding er forlenga, frå 20. september til fredag 30. september. Ny dato for søknadsfrist er etter avtale med Fylkesmannen, heiter det på Stranda kommune si nettside.

Sjå: https://www.hellesylt.info/2016/09/rydding-av-utsikt-og-kulturlandskap/

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *