LokalnyttLokalsport

Avslutning for Fjelltrimmen 2016

Jakob Sæther mottek premien sin frå leiar i trimgruppa Jostein Ringdal.
Jakob Sæther mottek premien sin frå leiar i trimgruppa Jostein Ringdal.

Leiar i trimgruppa Jostein Ringdal kunne fortelle om eit svært godt trimår då han innleda premieutdelinga for Fjelltrimmen 2016. Det var ei auke på 0,4% frå 2015, og totalt enda opptellinga på 13220 besøk på dei 25 postane til trimgruppa.

Til saman hadde trimgruppa  10 gåvekort frå G-Sport til utdeling blant dei 74 som hadde levert inn trimskjema, og alle born fekk diplom.

Av dei som hadde vore på alle trimpostane vart det trekt ut 2 vaksne og 2 born som kvar fekk eit gåvekort på 500 kroner. I trimåret 2016 var det 19 vaksne og 5 born som hadde vore på alle trimpostane.

Mellom dei som hadde vore på 10 trimpostar eller meir vart det trekt ut 2 vaksne og 2 born som kvar fekk eit gåvekort på 400 kroner.

Til sist var det trekt ut 2 gåvekort a 200 kroner mellom  dei som hadde levert skjema.

I tillegg hadde Exxon Mobil gitt 6 gåvepremiar som vart trekt ut blant alle born som hadde levert skjema.

Jostein Ringdal kan elles opplyse om at det vert mørketreff i Kjellstaddalen tysdag 08. november. Dette er med forbehald om godt ver, og vert nærare annonsert.

Trimskjema for neste sesong er lagt ut til sal på COOP.

Vaksne:

Alle postar                         500 kr: Nina Øye Hole og Bjørn Rusten
10 eller fleire postar       400 kr: Marit Hellebostad og Oddbjørg Stadheim
Levert trimskjema          200 kr: Arild Hole

Born:

Alle postar.                        500 kr: Sara Sæther og Daniel Sæther
10 eller fleire postar.     400 kr: Mats Storstein Forbord og Johan Marius Alme
Levert trimskjema          200 kr: Lone Ringdal

Ekstrapremiar frå Exxon Mobil; høgtalar og hodetelefonar:

Nikoline Frøysa Hellebostad, Jakob Sæther, Marta Friestad, Simen Frøysa Hellebostad, Marie Storstein Forbord og Ingeborg Fivelstad Stadheim.

«Supertrimmar» Bjørn Rusten var ein av dei heldige vinnarane av gåvekort.
«Supertrimmar» Bjørn Rusten var ein av dei heldige vinnarane av gåvekort.

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *