Mange besøk på trimpostane i 2016.

Vatnedalen var den posten i 2015/16 med størst prosentvis auke i besøkstal.
Vatnedalen var den posten i 2015/16 med størst prosentvis auke i besøkstal.

13.220 besøk vart registrert på trimpostane til trim- og friidrettsgruppa i 2016. Dette går fram av oversikta hellesylt.info har fått frå leiar i trimgruppa Jostein Ringdal. Dette er ei lita auke frå 2015.

Det er 19 vaksne og 4 born som har vore på alle trimpostane i år, og totalt er det levert inn 71 trimskjema.

Trimgruppa  har 10 gåvekort og 6 uttrekkspremiar frå Exxon Mobil. Desse vert delt ut på fotballbingoen fyrstkomande søndag.

Her er oversikt over besøkstala på dei ulike postane frå 2010 fram til og med 2016.

 

    Trimpost Antall besøk  2010 Antall besøk 2011 Antall besøk 2012 Antall besøk 2013 Antall besøk 2014 Antall besøk  2015 Antall besøk  2016 % endring frå i fjor
Sendaren Ringdal 579 585 663 958 1370 1258 1134 -9,90 %
Stegholen 1330 1337 1170 1151 1213 1066 1483 39,10 %
Nestevatnet 1082 1017 1061 1037 1346 1088 1428 31,20 %
Shell-kaia 1046 1123 1332 1157 1385 1771 1644 7,20 %
Ljøbrekka 578 542 407 627 836 702 962 37,00 %
Skaret 661 500 410 756 691 683 659 -3,60 %
Karbømarka 491 515 508 472 620 873 746 -14,60 %
Høgane 550 275 447 709 125 526 280 -46,80 %
Tronstadsætra 268 271 214 364 440 261 375 43,60 %
Kjellstaddalen 402 407 698 613 618 678 754 11,20 %
Hellebostadmarka 493 429 565 548 812 739 557 -24,70 %
Skihella 108 161 114 110 202 178 146 -18,00 %
Berga 453 435 649 586 1221 989 699 -29,40 %
Svarthammaren 592 282 407 361 557 420 417 -0,80 %
Steimsnibba 307 254 258 287 364 253 202 -20,20 %
Åsenakken 180 237 219 285 267 303 325 7,20 %
Vatnedalen 137 137 108 115 145 86 166 93,00 %
Liadalen 182 158 145 135 238 145 168 15,80 %
Haugedalen 118 125 138 155 125 136 134 -1,50 %
Holedalen 116 132 105 147 153 123 172 39,80 %
Sætre-sætra 76 95 130 130 158 188 169 -10,20 %
Fedalen 88 113 127 138 139 131 103 21,40 %
Fagredalen 147 168 99 151 124 150 125 -16,70 %
Nausane 171 179 410 195 252 265 253 -4,60 %
Nokkenibba 144 123 113 153 155 119 -23,30 %
Totalt antal besøk 10155 9621 10507 11300 13554 13167 13220 0,40 %

 

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.