For 35 år sidan

Gjenval i skulekorpset – Helge Fivelstad ny dirigent

Sunnylven skulekorps i 1981.
Sunnylven skulekorps i 1981.

Årsmøtet i Sunnylven Skulekorps vart halde tysdag 27. oktober. Formannen i laget, Solveig Høgalmen, ønskte velkomen, og skulekorpset spela deretter tre musikkstykke under den nye dirigenten sin, Helge Fivelstad. Årsmelding og rekneskap vart refererte av Roger Tryggestad, og dei syner eit godt driftsår for skulekorpset. Det har siste året vore seks styremøte og handsama 10 saker.

Aktiviteten i korpset har elles vore om lag som åra før. Korpset har delteke i tilstelningane i jula og 17. mai. Dessutan var korpset i juni med på eit stemne på Hareid. I mars arrangerte korpset ein basar som gav eit netto overskot på kr. 6.200, og på ulike sal 17. mai fekk dei inn kr. 7 .000 brutto. Rekneskapen viser i år eit overskot på knapt 12.000 kroner.

Styret vil i den samanhang rette ei takk til alle som støtta korpset økonomisk, både einskildpersonar, lag og kommune. Ei spesiell takk rettar styret til dirigentane Vidar Skogly og Helge Fivelstad, og elles til andre som gjer sitt for å halde korpset i gang.

Bildetekst: Bak frå venstre: Roger Tryggestad, Knut Hanssen og Jon Tryggestad. Framme frå venstre Kristi Ringdal, Solveig Høgalmen og Astrid Taraldset.
Bak frå venstre: Roger Tryggestad, Knut Hanssen og Jon Tryggestad. Framme frå venstre Kristi Ringdal, Solveig Høgalmen og Astrid Taraldset.

Astrid Taraldset og Knut Hanssen stod i år på val til styret. Dei vart begge attvalde, og styret for 1982 har då denne samansetjinga: Solveig Høgalmen formann, Knut Hanssen nestf., Roger Tryggestad sekr, Åge Evensen, Astrid Taraldset, Kristi Ringdal, og Kari Irene Nybø som er representant frå korpset. Tilsynsnemnd: Margot Nybø, Gunnhild Sårheim, Knut Tryggestad og Ola Fivelstad. Revisor:  Arnfinn Tryggestad. Valkomite: Åge Gjørvad, Kristen Ringdal, Gunnhild Sårheim.

Etter valet vart det servert kaffi og kaker, og brus til korpsmedlemmane. Ei enkel utlodding gav kr. 700 til korpset.

Denne artikkelen stod i Sunnylvingen, nr. 12 november 1981.

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *