Lokalnytt

Har fått Klimasatsmidlar

hydrogen1

Stranda kommune med samarbeidspartar har etter søknad fått 250.000.- kroner i løyving frå KLIMASATS-ordninga.

I etterkant av møtet som Stranda kommune kalla inn til på Hellesylt 13. juni i år vart det sendt ein søknad om tilskot til å arbeide vidare med bruk/lagring av hydrogen, eit av framtidas viktige drivstoff. No er søknaden til forprosjekt imøtekomen med 250.000.- kroner.

Stranda kommune søkte saman med ei rekkje bedrifter/organisasjonar på eit prosjekt kalla Hellesylt hydrogen-nav/Hellesylt hydrogen HUB (HHH)

Desse var med på søknaden:

Stranda; Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv, Katrin Blomvik

Oslo; Bellona AS, Jan Kjetil Paulsen

Ålesund; Sunnmøre Regionråd, Einar Haram

Stranda; Stranda Hamnevesen KF, Rita Berstad Maraak

Hareid; Karinor Marine AS, Norvald Røyset

Vestre Toten; Hexagon Raufoss AS, Vegard Fredheim

Ålesund; Hexagon Composites ASA, Solveig Maria Dropping Sæther

Stranda; Stranda Energi AS. Tore Andre Remme

Stranda; Ringdal kraft AS, Oddbjørn Brunstad

Stranda; Tryggestad kraft AS, Olav Hauso

Molde; Møre og Romsdal fylkeskommune, Lina Jonasson

Molde; Møre og Romsdal fylkeskommune, Ketil Valde

Bergen; Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit / Lars Petter Øye

Stranda; Stranda komm. næringsavdelinga, Inge Bjørdal

Skedsmo; Norsk hydrogenforum, Kristian E. Vik

KLIMASATS er ei ordning som gjev støtte til klimasatsing i kommunane for å medverkar til omstilling og lågare klimautslepp målt per innbyggjar. Næringssjef i Stranda, Inge Bjørdal opplyser at det i løpet av kort tid, kanskje i veke 46 vil det bli halde møte der søkjarane skal drøfte på kva måte tilskotet på 250.000.- kroner skal nyttast.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *