Klart for Sunnylvscup på ski

Fem renn i Sunnylvscup på ski blir arrangert, truleg alle i Hyttehola. Det fyrste rennet går onsdag 11. januar.

Snøen er komen mellom anna i skianlegget i Hyttehola og skigruppa i Sunnylven IL inviterer til Sunnylvscup på ski. Fyrste renn går onsdag 11. januar. Les meir informasjon frå skigruppa.

SUNNYLVSCUP 2016 / 2017 .

Vi er no klare for nye renn i Sunnylvscupen. For å dele på belastninga med eit slikt arrangement, og også vidareutvikle eit sosialt miljø kring arrangementa, har vi sett opp ei arbeidsliste for foreldra til born som var delakarar i cupen sist år. Vi nemner opp ein ansvarleg på gruppene ved kvart arrangement, og to frå styret vert også med som kontaktpersonar ved kvart løp.

Om det ikkje passar på oppsett dag, må ein sjølv finne ein å bytte med.

Styret tek ansvar for å få på plass :

–          Startnummer

–          Namnelister

–          Skrivesaker

–          Klokker

–          Saft, pappbeger, syltetøy, vatn, pølser m.m.

Gruppeansvarleg fordeler oppgåver ;

–          Utdeling av startnummer, registrering

–          Tidtaking

–          Starting

–          Sette opp start- / målskilt

–          Innsamling og sortering av startnummer

–          Dele ut saft

Kiosk :

Den som er satt opp her har ansvaret for vaffelsteiking, sal og rydding / vasking.

Dei som er satt opp , møter kl. 17.00 i Hyttehola.

 

SUNNYLVSCUP NR. 1

Onsdag 11. jan frå kl. 17.30. Tidtaking kl. 18.30

Fristil / fellesstart klassevis

Knut Dag Langeland ( gruppeansvarleg ), Jorun Trøen, Silje Stadheim, Karl Johan Espe

Kiosk : Erna Hellebostad, Hanne Kvamme( ta med vaffelrøre av 2 liter mjølk og ei kanne kaffi kvar ) .

Frå styret : Hans Hole , Anniken Hjellbakk Hole, Gisle Aaland

 

SUNNYLVSCUP NR. 2

Onsdag 25. jan frå kl. 17.30.Tidtaking kl. 18.30

Klassisk / enkeltstart

Ann Kristin Wollsæter ( gruppeansvarleg ), Jørgen Helset, Lillian Aasheim, Geir Støverstein

Kiosk : Ruth Hole Aaland, Silje Hjellbakk Hole ( ta med vaffelrøre av 2 liter mjølk og ei kanne kaffi kvar ) .

Frå styret : Fredrik Helset , Linn Kammen

 

SUNNYLVSCUP NR. 3

Onsdag 8. feb. frå 17.30. Tidtaking kl. 18.30

Fristil / fellesstart klassevis

Jostein Ringdal ( gruppeansvarleg ) , Sven Roger Alme , Susanne Ringdal, Gunn Elise Gjelsvik

Kiosk : Kirsti Frøysadal Hauge, Marit Hellebostad ( ta med vaffelrøre av 2 liter mjølk og ei kanne kaffi kvar ) .

Frå styret : Hans Hole , Gisle Aaland

 

SUNNYLVSCUP NR. 4_

Onsdag 1. mars kl. 17.30. Tidtaking kl. 18.30

Fristil / fellesstart klassevis

Line Støverstein ( gruppeansvarleg ), Synnøve Kjellstad, Arild Hole, Ole Arnstein Ringdal

Kiosk : Janne Grov, Solveig Førde ( ta med vaffelrøre av 2 liter mjølk og ei kanne kaffi kvar ).

Frå styret : Fredrik Helset, Anniken Hjellbakk Hole, Linn Kammen.

 

SUNNYLVSCUP NR. 5_MERKERENN

Onsdag 15.03  kl. 17.30. Tidtaking kl. 18.30

Klassisk /  enkeltstart

Per Amund Frøysa ( gruppeansvarleg ) , Randi Sæter, , Gunnar Friestad, Bård Forbord

Kiosk : Oddbjørg Stadheim, Rita R. Røyrhus ( ta med vaffelrøre av 2 liter mjølk og ei kanne kaffi kvar ).

Frå styret : Hans Hole, Gisle Aaland

 

Ta med startkontingent kr. 100,- til fyrste Sunnylvscup .

3 renn gir premiering.

Tidtaking frå 3. klasse ( ynskjer ein ikkje tidtaking får ein registrert rennet ved å så same distanse ).

Velkomne til kjekke kveldar i Hyttehola !!

Helsing skigruppa

Hans Hole tlf. 41695602

Linn Kammen tlf. 90827196

Anniken Hjellbakk Hole tlf. 98832326

Fredrik Helset tlf. 90661200

Gisle Aaland tlf. 93480833

( Premieutdeling Sunnylvscupen og påskebingo tysdag 11. april kl. 19.00 på Samfunnshuset )

 

 

 

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380