Lokalnytt

Synnøve Sæther styreleiar i biblioteket

Styret i Sunnylven bibliotek, frå høgre Synnøve Sæther, Lillian Støverstein, Kari Hauso Stadheim.

Styret i Sunnylven bibliotek har konstituert seg. Ny leiar etter Odd Jostein Bjørdal vart Synnøve Sæther.

Det nye styret i Sunnylen bibliotek har hatt sitt fyrste møte. Der sa Synnøve Sæther ja til jobben som styreleiar, og med Lillian Støverstein og Kari Hauso Stadheim som styremedlemer.

Det blir biblioteklotteri, loddsal, kaker, kaffi og saft følgjande datoar;

Tysdag 28. mars, Tysdag 04.april.

Støttegruppa diskuterte marknadsføring av bibliotektilbodet og vil satse på plakatar og å kome på facebook.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380