Gaute gneiss kjem til Hellesyltdagane.

Gaute Gneiss.

Gaute Gneiss har meldt sin ankomst til Hellesyltdagane 2017. Det skriv komiteen på heimesida si. Bak den fantasifulle drakta til Gaute Gneiss skjuler Merete Løvoll Rønneberg seg. Ho tek tilhøyrarane med på eventyrreiser der forteljingane har utgangspunkt i dei mange bergartar som finnst.

Gaute Gneiss var og på Hellesyltdagane i 2015.

 

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info