Lokalnytt

Aktiv i Saniteten si veke

Trimgruppa i Sunnylven IL og sanitetslaget går saman og arrangerer trimtur frå sentrum til Shellkaia og tilbake laurdag. Biletet er frå trimposten ved Shell under eit liknande arrangement i 2015.

Denne veka frå 25. til 30 september er saniteten si veke. Då markerer Sunnylven sanitetslag seg på fleire måtar.

Fredag 29. september diskar sanitetsdamene opp med kaffi og kaker til bebuarane på Sunnylven omsorgssenter. På laurdag, dagen etter har laget stand i Hellesylt sentrum med sal av kaffi, vaflar og rullelodd. Seinare same dag går Sunnylven IL/trimgruppa og Sunnylven sanitetslag saman og arrangerer trimtur frå sentrum til Shellkaia. Felles avmarsj frå Coop Marked er klokka 14.00 og etter registrering er det retur tilbake til skulen der laget byd på forfriskningar

I tillegg har alle elevar i fyrste kasse ved Sunnylven skule fått ein handduk med sanitetslogo og namnet sitt på i Saniteten si veke 2017.

Vermeldinga er den aller beste så bli med både på trimtreff og støtt opp om sanitetslaget sine aktivitetar.

Fokus på Skjønnhetstyranniet

Norske Kvinners Sanitetsforening har sett det dei kalla «Skjønnhetstyranniet» på dagsorden i 2017. Mange unge bryr seg for mykje om eigen utsjånad.

Mange unge føler eit kroppspress, og fokus på utsjånad og kosthald kan bli skadeleg. Ofte blir dette påverka av foreldre og føresette sin haldning så difor er det viktig å vere gode rollemodellar for dei unge, seier generalsekretær Grete Herlofsen i Sanitetsforeininga. Laurdag vil Sunnylven sanitetslag dele ut foldar med ti gode råd til foreldre som rollemodellar. I tillegg kan alle få ein merkelapp, #jeglikerdeg, der du kan skrive noko fint om ein person du likar.

Pressemelding kan du lese her:

Pressemelding

Voksne må tenke før de snakker

-Barn skal ikke bekymre seg for hvordan de ser ut. Men det gjør de i dag, helt ned i barnehagealder, ifølge barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen. Vi voksne er de viktigste rollemodellene for våre barn og unge. Når mor eller far klager over utseendet sitt, lærer vi barna å kritisere seg selv, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening. Nettopp derfor har 41 000 Sanitetskvinner over hele landet satt kampen mot skjønnhetstyranniet på dagsorden i hele uke 39.

#jeglikerdeg Ifølge studien Retusjert reklame og kroppspress fra Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) fra 2014, oppgir 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene at de opplever kroppspress. Norske Kvinners Sanitetsforening vil snu fokuset fra kropp og utseende til personlige egenskaper. – Fredag 22. september lanserer vi en kampanje i sosiale medier hvor fokuset er på hva en person betyr for deg, ikke hvordan den ser ut.  #jeglikerdeg, utfordrer oss til å si noe pent om en venn som ikke handler om utseendet. Guri Solberg og Tale Maria Krohn Engvik alias «Helsesista» er noen av kampanjens flotte ambassadører, som viser at menneskers verdi ikke ligger i utseendet, understreker Herlofson.

Veileder foreldre Over hele landet arrangerer lokale Sanitetsforeninger åpne møter om temaet med foredrag av fagfolk og gode råd til foreldre som rollemodeller. – Målet er å styrke foreldre og foresatte slik at de blir mer bevisste på at de er viktige rollemodeller, og gi råd som gjør at vi voksne kan forebygge kroppspress hos våre barn og unge, sier Herlofson. Med dagens fokus på utseende og kropp trenger barn trygge voksne som hjelper de til å takle skjønnhetstyranniet. Psykiater Anne Kristine Bergem har bidratt til å utarbeide råd til foresatte og andre voksne.

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380