Lokalnytt

Viste interesse for hydrogen

Knut Olav Tveit og Lars Petter Øye, nr. 4 og 5 frå venstre orienterte om planane for produksjon og drift av ferje på hydrogen på møte i Stortingets transport -og kommunikasjonskomite 31. oktober.

Hydrogen fikk stor merksemd i transport- og kommunikasjonskomiteen, der også Drivkraft Norge, Energigass Norge og Småkraftforeininga løftet fram hydrogensaka.

Norsk Hydrogenforum har delteke i høyringsmøter i ulike komitear på Stortinget dei siste vekene Det var i spesielt transport- og kommunikasjonskomiteen at det kom mange gode hydrogenrelaterte spørsmål fra komiteens medlemmer.

I tillegg til NHF svarte både Småkraftforeninga og Drivkraft Norge blant anna på viktige spørsmål rundt Enovas mangelfulle støtteordning. Det var særlig mangelfull støtte fra Enova, vidareføring av hydrogenbilfordelene og maritime bruksområder som var i fokus.

Frå Småkraftforeininga møtte leiar Knut Olav Tveit og styremedlem Lars Peder Øye som begge var i møte på Hellesylt tidlegare i juli og vart orientert om forprosjektet for hydrogenproduksjon i Sunnylven.

Sjå frå høyringa i Stortingets transport og kommunikasjonskomite her: Innlegga om hydrogenproduksjon på Hellesylt med hydrogenferje på Verdsarvfjorden startar 1.24.38 ut i opptaket:

http://www.hydrogen.no/hva-skjer/aktuelt/statsbudsjettet-2018-norsk-hydrogenforum-deltok-i-horinger-i-transport-energi-and-miljo-og-finans-pa-stortinget

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380