Lokalnytt

Fylkesveg 60 sperra eit par timar

Den fyrste traileren som hamna i grøfta.

To vogntog frå kvar si retning hamna i grøfta øvst i stigninga opp frå Helgesvingen på fylkesveg 60. Det vart rekvirert bergingsbil frå Stryn, og i 18-tida, etter om lag to timar,  kunne endeleg dei fyrste bilane sleppast gjennom. Nokre personbilar hadde i mellomtida nytta seg av ei omkøyring oppe i bustadfeltet.

Redningsbil frå Stryn har fått slep på den andre traileren.

Det var svært glatt vegbane der uhella skjedde, og politi på staden presiserte at begge vogntoga var utrusta med gode vinterdekk. Etter kvart samla det seg lange køar i begge retningar, medan bergingsbilen frå Stryn jobba med å få drage opp den eine traileren. Mest fremst i køa stod rutebussen frå Stryn til Ålesund. Sjåføren tok ventetida roleg. På spørsmål om kor mykje forseinka han var, kom det lune svaret: Om tre minutt reiser eg frå Sykkylven!

Rutebussen til Ålesund vart eit par timar forsinka.