Lokalnytt

Bygger Basecamp Hotel på Hellesylt

Deler av Sunnylven Meieri vart rive i 2016/2017. På denne tomta kjem Basecamp Hotel, Hellesylt etter det hellesylt.info kjenner til.

Prosjektering av Flakk Gruppen sitt Basecamp Hotel på Hellesylt er starta. Byggestart er planlagt til våren 2019. Meir om denne store nyheita for Hellesylt kan du lese her:

-Flakk Gruppen satser som kjent aktivt innen reiselivssektoren på Sunnmøre og gjennom selskapene 62˚NORD, Hotel Brosundet, Storfjord Hotel og Hotel Union Øye har konsernet i løpet av de siste ti årene etablert en sterk posisjon i den øvre delen av markedet.

Norsk reiseliv representerer et betydelig vekstpotensial og vi tror det vil være gode muligheter for å skape nye og varige arbeidsplasser innen denne næringen i årene som kommer. Skal det bli en langsiktig suksess er det imidlertid viktig at satsningen skjer på de rette premissene og ikke styres av kortsiktige tankesett. Regionens egenart må løftes frem, det må tenkes bærekraft i alle ledd og det må satses på en slik måte at det kommer lokalsamfunnene til gode.

I en tid hvor verden rundt oss digitaliseres på nær sagt alle områder og vi er pålogget 24 timer i døgnet, registrerer vi et sterkt og økende behov for å komme nærmere naturen og oppleve det ekte og urørte. En søken etter fysiske og mentale utfordringer, et ønske om å lære nye ting og oppleve mestringsfølelse – enten det er alene eller sammen med andre.

Det er med dette som bakteppe vi har bestemt oss for å etablere Basecamp Hotel Hellesylt, et unikt natur- og aktivitetstilbud. Vårt mål er å bringe flere mennesker nærmere naturen, og tilrettelegge for at alle, uavhengige av forkunnskaper, skal kunne få enda større glede av fjorden, fjellet, skogen og vidda. Fordi vi tror at jo mer man opplever av naturen, jo større verdi ser man i å bevare og beskytte den. I våre øyne er det noe både enkeltmennesket, samfunnet og ikke minst naturen har godt av.

Med sin unike beliggenhet innerst i Sunnylvsfjorden, er Hellesylt et perfekt utgangspunkt for naturbaserte opplevelser og det vil bli tilrettelagt for et stort antall ulike aktiviteter i området og regionen rundt. Opplæring og guiding vil være en naturlig del av produktet og basecampen vil i tillegg til egne instruktører legge opp til utstrakt samarbeide med allerede etablerte guideselskaper i området. Stranda Skisenter vil også være en viktig samarbeidspartner  – ikke minst gjennom vinterhalvåret.

Basecamp hotellet vil ha fokus på miljøvennlige energiløsninger og det tas i den forbindelse sikte på å benytte overskuddsvarme fra den planlagte hydrogenproduksjonen på Hellesylt så snart denne kommer i drift. Flakk Gruppen støtter aktivt opp om dette prosjektet der målet er å produsere hydrogen med energi fra elvekraftverkene på Hellesylt for bl.a. å levere til utslippsfrie brenselcelle ferger på Geirangerfjorden.

Arkitektkontoret Snøhetta har startet prosjekteringen av Basecamp Hotel Hellesylt og planen er å starte bygging av basecamp hotellet våren 2019. Det tas sikte på en kapasitet på ca. 50 rom i første fase med senere mulighet for utvidelse til 75 rom. Prosjektet har en investeringsramme på ca. 120 million i første fase-, heiter det i meldinga frå Knut Flakk og døtrene Maria Lilly og Erika June.

[pdf-embedder url=»https://www.hellesylt.info/wp-content/uploads/2018/02/BCH_07februar2018.pdf»]

Bruk piltastane nede i venstre hjørne for å bla fram/ tilbake. Om du har problem med visning av pdf kan du laste den ned her:

 

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380