Lokalnytt

Informerer om kulturminneplanen

I mai 2017 var kulturminnegruppa ved Haugedalselva og såg på eit gamalt kvernhus frå 1850-talet. Frå venstre Brit Hansen, Kåre Stadheim, Oddhild Stadheim, Terje Rusten, Odd Normann Hoff og Petter Hjørungdal.

Det blir halde bygdemøter for å presentere arbeidet som er gjort med å lage ein kulturminneplan for Stranda kommune. Fyrste møte er i Liabygda torsdag 15. februar.

Gruppa som har utarbeidd utkast til kulturminneplan for Stranda kommune har vore på seks medlemmer; Kåre Stadheim, Oddhild Stadheim, Brit Hansen, Petter Hjørungdal, Odd Normann Hoff, Terje Rusten.

Stranda kommune har vedteke å utarbeide ein kulturminneplan. Den har no vore ute på høyring og gruppa som har arbeidd med planen ønskjer å presentere resultatet på fleire bygdemøte.

Føremålet med bygdemøta er å:

*presentere utført arbeid (rapport), føremålet med og bruken av planen

*få innspel til rapporten

*prioritering av kulturminna

*ev. utegløymde kulturminne

Planen er utarbeidd med status som kommunedelplan, og dette vil seie at den skal rullerast i kvar kommuneplanperiode. Den planen som no vert presentert er fyrste utkast, og det er viktig å få innspel og korreksjonar med tanke på neste revisjon.

Bygdemøter:
Torsdag  15. februar    kl. 19:30          Liabygda        Liabygda skule
Torsdag  15. mars        kl. 19:30          Sunnylven      Kyrkjelydshuset
Torsdag  22. mars        kl. 19:30          Stranda          Stranda vgs. Aula
Torsdag  12. april         kl. 19:30          Geiranger       Geiranger skule

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380