Lokalnytt

Egil Røyrhus fekk SFU sin aktivitetspris

 

Prisvinnaren med bevisa på den ærefulle prisen som Egil Røyrhus vart seg tildelt under SFU si årssamling.

Under årssamling i Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag på Skodje vart Egil Røyrhus frå Hellesylt Ungdomslag tildelt SFU sin aktivitetspris for 2017.

Egil Røyrhus har vore svært aktiv innan ungdomslagsrørsla i mange år. I Hellesylt Ungdomslag har han hatt både leiarverv og teke del i aktivitetar både på og utanfor HUL-scena. Aktivitetsprisen er på 10.000.- kroner.

Det fall seg naturleg at Hellesylt Ungdomslag sende inn forslag på Egil Røyrhus som kandidat til Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag sin aktivitetspris for 2017. Vi har sett på grunngjevinga frå laget og «saksar» litt av innhaldet her;

 

-I heile 33 år har Røyrhus hatt tillitsverv i HUL, fleire år som styreleiar. Han har hatt verv i badehusstyret, og i barnelaget har han vore god støttespelar for andre eldsjeler i leik og dans mellom born.

I valnemnda til HUL har Røyrhus hatt leiarverv og løyst vanskelege flokar med styresamansetjing. Å legge ned ungdomslaget var ikkje eit tema for Egil. Eit år viste seg å vere vanskeleg å finne ny leiar og styremedlemer til hovudstyret. Då fekk Egil med seg dei andre i valnemnda og alle gjekk inn som styre i HUL

Lagsarbeid er noko Egil likar godt og etter mange ulike roller ser det ikkje ut som han har tenkt å gi seg enda. Han stiller gjerne opp for å hjelpe til på arrangement i ungdomslaget, det vere seg som vakt på dans, eller merking av ender til andesleppet.

Også SFU har fått glede og nytte av engasjementet til Egil Røyrhus. Som 24- åring kom han inn i valnemnda i SFU, var fleire år medlem og varamedlem til styret med leiarvervet i eitt år, og han sat fire år i redaksjonsnemnda for Jul på Sunnmøre-.

Hellesylt Ungdomslag avsluttar si grunngjeving slik;

-Vi i HUL er takksamde for den flotte innsatsen Egil har gjort for laget vårt, og for SFU, alle desse åra. Derfor hadde det vore stor stas for oss å få heidre han på denne måten. Egil bryr seg svært mykje om både Hellesylt Ungdomslag og Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag, ikkje minst om framtida deira.

HUL meinar at Egil er ein svært verdig vinnar av Aktivitetsprisen 2017-.

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380