Stranda kommune ønskjer innspel

Bygd og tettstadutvikling er eitt av fleire tema som blir reist på folkemøta som kommunen arrangerer i dei fire bygdelaga. (Hellesylt 2014)

Stranda kommune inviterer til folkemøte i alle bygdelaga i samband med utarbeiding av samfunnsdelen i kommunedelplanen. Dei håper på godt frammøte med innspel og idear til planarbeidet.

-Kva er dine ønskjer for Stranda kommune og ditt nærmiljø si utvikling? Det er spørsmålet Stranda kommune stiller innbyggjarane når dei held folkemøte i dei fire bygdelaga i tida 23. til 26. april. -Vi ønskjer å høyre kva du meiner er viktig for Stranda og di bygd si framtid, og korleis vi kan nå måla, skriv kommunen på nettsida si.

-Stranda kommune er i gong med å utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunen både som samfunn og som organisasjon. Vi ønskjer å høyre kva du meiner er viktig for Stranda og di bygd si framtid, og korleis vi kan nå måla.

Tema som står i fokus er:

  • Bygd og tettstadutvikling
  • Helse og omsorg
  • Barn og unge
  • Samferdsel og infrastruktur
  • Samfunnstryggleik
  • Naturmangfald og natur
  • Kultur, kulturmiljø og idrett
  • Næringsliv og sysselsetting

Stranda kommune inviterer alle interesserte til å delta i møter med oss for å få innspel til arbeidet. Det vert servert kaffe/te og brus  – og noko attåt. Ta med deg ditt engasjement og dine ønskjer, idear og venar, og bli med på planverkstad:

Mandag 23. april kl. 1800 på Trollstova i Liabygda

Tysdag 24. april kl. 1800 på Storfjord kulturhus

Onsdag 25. april kl. 1900 på Sunnylven samfunnshus

Torsdag 26. april kl. 1800 på Union hotell.

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380