Stranda kommune ønskjer innspel

Bygd og tettstadutvikling er eitt av fleire tema som blir reist på folkemøta som kommunen arrangerer i dei fire bygdelaga. (Hellesylt 2014)

Stranda kommune inviterer til folkemøte i alle bygdelaga i samband med utarbeiding av samfunnsdelen i kommunedelplanen. Dei håper på godt frammøte med innspel og idear til planarbeidet.

-Kva er dine ønskjer for Stranda kommune og ditt nærmiljø si utvikling? Det er spørsmålet Stranda kommune stiller innbyggjarane når dei held folkemøte i dei fire bygdelaga i tida 23. til 26. april. -Vi ønskjer å høyre kva du meiner er viktig for Stranda og di bygd si framtid, og korleis vi kan nå måla, skriv kommunen på nettsida si.

-Stranda kommune er i gong med å utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunen både som samfunn og som organisasjon. Vi ønskjer å høyre kva du meiner er viktig for Stranda og di bygd si framtid, og korleis vi kan nå måla.

Tema som står i fokus er:

  • Bygd og tettstadutvikling
  • Helse og omsorg
  • Barn og unge
  • Samferdsel og infrastruktur
  • Samfunnstryggleik
  • Naturmangfald og natur
  • Kultur, kulturmiljø og idrett
  • Næringsliv og sysselsetting

Stranda kommune inviterer alle interesserte til å delta i møter med oss for å få innspel til arbeidet. Det vert servert kaffe/te og brus  – og noko attåt. Ta med deg ditt engasjement og dine ønskjer, idear og venar, og bli med på planverkstad:

Mandag 23. april kl. 1800 på Trollstova i Liabygda

Tysdag 24. april kl. 1800 på Storfjord kulturhus

Onsdag 25. april kl. 1900 på Sunnylven samfunnshus

Torsdag 26. april kl. 1800 på Union hotell.

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380