Lokalnytt

Tildelingar frå Kommunalt Næringsfond.

Korsbrekke elveeigarlag har fått støtte til ny oppbevaringskum for stamlakse i villaksforvaltninga ved klekkeriet i Husøyna.

Formannskapet i Stranda har gjort vedtak i tildeling av støtte frå kommunalt næringsfond. Ni søkjarar fekk støtte, vedtaket var samrøystes.

Ni søkjarar fekk støtte frå det Kommunale Næringsfondet i år, medan ti søkjarar fekk avslag. I Sunnylven går 80.000.- til Peer Gynt galleriet til vidareutvikling / marknadsføring, Reste kabel-TV fekk 65.000.- til etablering av sendestasjon, og Stiftinga Norsk villaksforeining 50.000.- til eit villaksprosjekt i Korsbrekkeelva.

Ny oppbevaringskum

Leiar i Korsbrekke elveeigarlag, Glenn Wernersen seier at pengane går til nye kummar for oppbevaring av stamlaks frå fanging til stryking. Med andre ord til forbetring av klekkeriet i Husøyna. I dag har elveeigarlaget ein glasfiberkum med usikker vasstilførsel like ved Steimsfossen. Det nye opplegget blir i betong.

Godt laksefiske

Glenn Wernersen fortel også om godt fiske i Korsbrekkeelva. Mykje fisk har gått opp og det blir landa store og små laks kvar dag. -No er elva minkande og vatnet klart så då spørs det om vi framleis greier å lure laks på kroken, seier formannen i elveeigarlaget.

Prosjektnamn / Søkjarar

Tindrande Eidsdal v/Ragnhild Døving                                                                         0.-

Nordic Escape v/ Carsten Torbergsen                                                                         40.000

Ny revolusjonerande nettbutikk og ide v/Heidi-Beate Henningsen                               0.-

Innkjøp av grinder i samband med slakting av storfe v/Astrid F. Engeset                    0.-

Lokale til smie, næringshagen i Stranda v/Magne Raknes                                           0.-

Bedriftsutvikling og verdiskaping for fleire aktørar lokalt v/Lars Thore Søvik                0.-

Komprimeringsutstyr v/Per Magne Wågsæter                                                              0.-

Innkjøp av produksjonsutstyr v/ Siena Pizzeria og Grill AS                                          32.000.-

Vidareutvikling og marknadsføring av Peer Gynt galleriet v/ Dag Stadheim                80.000.-

Utvikling/prosjektering av spektakulært overnattingstilbod på Roalden

v/ Standa Panorama Hotel AS                                                                                       85.000

Utvikling av slangeutleggar v/Engeset mekaniske verkstad AS                                     65.000.-

Utstyr til nyetablering (kalibreringsutstyr) v/ Automek AS                                              143.000.-

El-bil v/ Knut Hole                                                                                                           0.-

Produktutvikling v/ Slogen Mat AS                                                                                  0.-

Visit Stranda v/Stranda booking AS                                                                                150.000.-

Kompetanseutvikling gjennom studiereise v/Byrg kompetanse AS                                0.-

Villaksprosjekt, Korsbrekkeelva på Hellesylt v/Stiftinga Norsk Villaksforeining              50.000.-

Etablering av sendestasjon v/Reset Kabel-TV                                                               65.000.-

Designvegen v/Sykkylven næringsutvikling AS (løyvd over ordinært budsjett)              0.-

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380