Lokalnytt

Held informasjonsmøte om fôrkrisa

Grasavlingane i 2018 vart langt mindre enn i fjor (bildet) grunna tørke i vekstperioden.

Lite nedbør i sommar har ført til reduserte fôravlingar i jordbruket. Mange står i fare for å måtte slakte av husdyra.

Tørken i sommar har ført til reduserte avlingar og krise for fleire husdyrbrukarar. Spesielt austlandet har blitt hardt råka, men også andre stader er det sterk reduksjon i grasavlingane. Også kornbønder er råka og då blir det lite halm å få kjøpt som erstatningsfôr.

I Sunnylven fekk fleire bønder redusert avling ved fyrste slått. Andre-slåtten vart meir normal for dei fleste og retta opp noko av reduksjonen frå fyrste-slåtten, seier leiar i Sunnylven Bondelag Peder Hellebostad. No gjødslar fleire bønder for ein tredje slått, seier han.

Informasjonsmøte

Den uvanlege fôrsituasjonen for husdyrbrukarar gjer at det blir halde eit informasjonsmøte med organisasjonar i landbruket.

Møtet vert på Storfjord kulturhus tysdag 11. september kl. 13.00 – 16.00

Tema blir: Korleis løyser vi fôrsituasjonen i eit kriseår?

Program:

1300-1315: Velkomst

1315-1340: Lite grovfôr –Hva kan gjøres?

v/rådgjevar, storfe Tonje Mari Iversen Heggertveit, Nortura

1340-1420: Melkeproduksjon med lite grovfôr –tilpasninger i fôringsvei for melkekyr og ungdyr

v/fagrådgjevar Bozena Farstad, Tine

1420-1450: Lite grovfôr –kva gjer vi?

v/sals-og fagkonsulent drøvtyggjar, Bastian Weiberg Aurdal, Felleskjøpet

1450 -1500: Pause med enkel servering

1500-1530: Bruk av haustbeite/Førebyggjande tiltak (vatningsanlegg) /Eiga helse (HMS)

v/avdelingsleiar, rådgjeving Jon Geirmund Lied, Landbruk Nordvest

1530-1600: Støtteordningar ved avlingssvikt

v/næringssjef Inge Bjørdal

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380