Lokalnytt

Åpen dag på Hellesylt brannstasjon

Brannsjef Inge Teigen instruerer ein komande brannmann i å sløkkje flammar med skum.

Laurdag 22. september er det åpen dag på Hellesylt brannstasjon mellom klokka 11:00 og 14:00. Dette er i forbindelse med brannvernveka 2018.

Brannvernveka er ei landsomfattande informasjonskampanje som vert gjennomført i veke 38.

«Vi har gleda av å invitere små og store branndamer og brannmenn til åpen dag på Hellesylt brannstasjon. På brannstasjonen vert det spanande og lærerike aktivitetar for ulike aldersgrupper. Vi går no inn i den årstida der antall bustadbrannar aukar kraftig. Folk treng ei påminning om branntryggleik før vi skrur på varme og belysning, tenner levande lys og fyrer i omnen.» skriv Stranda kommune på si nettside.

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info