Lokalnytt

Utvida søknadsfrist for tilskot utsiktsrydding

Hellesylt Næringslag hadde fleire skogryddeprosjekt i 2017. Her blir utsikta til Hellesylt sentrum opna opp.

Møre og Romsdal fylke fekk i 2018 tildelt 3.0 mill. kroner til utsiktsrydding. Søknadsfristen er utvida, for framleis er der ubrukte middlar som det kan søkjast på.

Ordninga med tilskot til utsiktsrydding vart innført i 2016. I Sunnylven har det blitt søkt og tildelt tilskot til fleire ryddeprosjekt som blir fullført dette året. Men kratt og skog veks godt så framleis er det behov for rydding på fleire stader.

For 2018 fekk Møre og Romsdal tildelt 3.0 mill. kroner til nye ryddetiltak. Søknadsfristen var 15. mai, men framleis kan det søkjast på tilskot til dekning av ryddekostnaden då der er ubrukte midlar. Det blir gjeve inntil 70 prosent tilskot på godkjent ryddekostnad.

For meir informasjon, sjå: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Tilskot/Tilskot-til-utsiktsrydding1/

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380