Lokalnytt

Ny tomt for Basecamp Hotel

Basecamp Hotel skulle byggjast på Hellesyltneset med utsikt til Sunnylvsfjorden. No er initiativtakarane på leiting etter ny tomt i nærleiken av Hellesylt.

Selskapet og personane bak Basecamp Hotel er på leiting etter ny tomt i nærleiken av Hellesylt. Usikkerheit kring rasproblematikk vedrørande Åkneset og dei mange innsigelsane mot planane fører til leiting etter ny hoteltomt.

Etter at planane for bygging av Basecamp Hotel vart presentert på eit folkemøte i juni i fjor har det vore lite nytt. Mange har stilt seg spørsmålet om planane for nytt Basecamp hotel på Hellesyltneset var lagde bort.

I ein e-post til hellesylt.info skriv Knut Flakk, aksjonær i As Nødingen som står bak hotelplanane på Hellesylt om innsigelsar Frå Statens Vegvesen, Fylkeskonservatoren og NVE. Dei kom alle med motsegner som var utfordrande og ville påføre prosjektet ekstra kostnader.

Bekymra for evakuering

Men det som bekymar langt meir er ei utvikling ved det skredutsette fjellpartiet ved Åkneset. Flakk skriv om det alle har vore vitne til ved fjellpartiet Mannen i Romsdal der gardsbruk som ligger i risikosonen ved det utsatte fjellpartiet har blitt evakuert ti ganger så langt, -uten at skredet har kome. Ein situasjon med gjentatte evakueringer grunna skredfare frå Åkneset vil gjere det umulig å drifte hotellet på en forsvarlig måte samtidig som ein må påregne store negative markedsmessige effekter, meiner Knut Flakk og skriv vidare;

Nybygg og restaurering

-Vi har diskutert en rekke ulike alternativer, men har til slutt konkludert med at det beste vil være å gå for en todelt løsning der vi etablerer selve Basecamp hotellet på en godt egnet tomt utenfor risikosonen – men likevel i nærheten av Hellesylt – for så å benytte hotelltomten på Hellesyltneset som Fjordbase for alle aktiviteter knyttet til sjøen/fjorden. En slik løsning vil sikre at hotelldriften ikke påvirkes negativt av Åkernes problematikken (tvert imot vil hotellet kunne være et positivt beredskapsmessig bidrag i en eventuell krisesituasjon) samtidig som den eliminerer alle de varslede innsigelsene som er kommet i forhold til den foreliggende planen. Dette fordi det gamle hotellet da vil bli stående på Hellesyltneset som en integrert del av Fjordbasen.

Flakk skriv vidare; -Den skisserte løsningen forutsetter naturligvis at vi finner en godt egnet tomt i nærheten av Hellesylt og kommer til enighet med aktuelle grunneiere samt får grønt lys for omregulering av tomtearealet fra Stranda Kommune, Fylket og Fylkesmannen.

Positive tilbakemeldingar

-Vi er overveldet av de mange positive tilbakemeldingene som kom etter lanseringen av Basecamp Hotel planene i fjor sommer. Dette gjelder ikke minst fra lokalbefolkningen på Hellesylt og Stranda Kommune (både politisk og administrativt), men det har også vært gledelig å registrere den positive viljen prosjektet er møtt med fra bl.a. Næringsavdelingen i Fylkeskommunen, NHO Riseliv og sentrale reiselivsaktørar, står å lese i e-posten frå Knut Flakk.

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380