Lokalnytt

Årsmøte i Sunnylvsbygda Grendalaget.

Sunnylvsbygda grendahus. (Foto frå arkivet)

Sunnylvsbygda Grendalag har halde årsmøte og lagt fram årsmelding og eit rekneskap som viste solid økonomi i laget.

Både hus og eigedom elles er i god stand etter store påkostnader dei siste åra. I tillegg til møter og den årlege Saudehaudfesten har grendahuset vore utleigd til åremålsdagar, konfirmasjon og barnedåp. Også 4H-klubben Fjellrosa er brukar av huset, og Sunnylven Bygdekvinnelag leiger eit lite lagerrom.

Rekneskapen balanserte med ei omsetning på knappe 82.000.- med eit overskot på 4.000.- for 2018.

Også alle val gjekk greitt unna. Det er ingen grunn til å endre på noko som fungerer godt. Heile styre med leiar, varamedlemer og valnemnd tok attvalde ved handklapping.

Valde vart:

Leiar: Erna Hellebostad

Nestleiar: Olav Lade

Kasserar: Oddbjørg Stadheim

Skrivar: Jørgen Helset

Styremedlemer: Margreta Helset Janssen, Kristoffer Frøysa, Alf Ole Sundgot

Varamedlemer:

1.Jørn Stadheim

2.Åse Stadheim

3.Jarle Hole

Valnemnd: Arne Frøysa, Egil Røyrhus, Wenche Solli

Revisorar: Oddrun Lødøen Helset, Kjell Arne Helset

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380