Lokalnytt

Skal teste varsling av fjellskred

I Sunnylven er tre sireneanlegg som vil bli testa, ved Stadheimfossen Camping, Hellesylt stadion og på Sunnylven skule/samfunnshus (biletet)

Åknes/Tafjord Beredskap vil torsdag 2. mai teste ut varslingssystemet for eit eventuelt fjellskred i Storfjordområdet. Det er ikkje endra bevegelsar i fjella så varslinga er ei prøv.

Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending.

Dette er pressemeldinga som er sendt ut i samband med varslingsprøva:

-ÅTB skal no teste systema, som er ein del av fjellskredberedskapen til kommunane. Torsdag 02. Mai mellom kl. 15.00 – 15.30, vil ÅTB teste desse befolkningsvarslingssystema.

Dette vil innebere at om du har registrert telefon på ei adresse i, eller oppheld deg i ein kommune ved Storfjorden, vil du få ei melding eller oppringing til din telefon. I tillegg vil du kunne høyre at sireneanlegga rundt fjorden blir testa. Dette gjelde sireneanlegg i Stranda, Norddal, Stordal og Ørskog kommune, samt delar av Sykkylven kommune. Det vil være mogelegheit for å gi oss tilbakemelding om testen gjennom ei spørjeundersøking. Denne finn du på www.aknes.no

Vi oppfordrar til å informere barna om denne testen på førehand.

Kommunane rundt Storfjorden er opptatt av å ha ein god beredskap dersom det skulle oppstå ei naturkatastrofe, og det er derfor viktig å teste systema. Vi håpar alle innbyggjarane har forståing for dette. ÅTB vil poengtere at det ikkje er noko endring bevegelsane i fjella. Og at geologane vil kunne varsle i god tid før et eventuelt ras blir utløyst.

Dersom du har spørsmål om varslingstesten kan du ta kontakt med Åknes Tafjord Beredskap IKS post@aknes.no / 48503988

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380