Notiser

Er praksis ulik i konsesjonssaker

I Fjærland blir bygt kraftverk like ved ein trafikert veg. Inntaket har Bøyabreen som bakgrunn. (Foto: Privat)

Kva skjedde på slutten i prosessen med Stranda Energi As sin søknaden om konsesjon for utbygging av Langedalselva Kraftverk og Hauge Kraftverk?

 Det vart avslag frå departementet på Stranda Energi As sin søknad om konsesjon for Langedalselva Kraftverk og Hauge Kraftverk i Sunnylven. NVE hadde handsama søknaden og godkjent den for andre gong, og sendt over til OED for endeleg avgjerd. Her vart det avslag grunna naturinngrep, ulemper større enn nytten, og ulemper for eit faunaliv langs vassdraget.

Her er eit bilde av eit inntak til ein kraftstasjon som OBOS bygg i Fjærland,  Kraftstasjonen ligg langs vegen, og det er Bøyabreen ein kan sjå i bakgrunn. Når det er gjeve konsesjon her, kan ein lure på kvifor ein ikkje fekk konsesjon på Hauge og Langedalselva, som ikkje er synleg i det heile tatt…

 

 

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380