Lokalnytt

Kommunevalet i Stranda kommune.

Fram for kommunevalet 2019 ønskjer nettstaden www.hellesylt.info å presentere vallistene til parti som stiller til val i Stranda kommune. Vi har også stilt partia nokre aktuelle spørsmål vedkomande Sunnylven.

Nettstaden bad om synspunkt på viktige saker for Sunnylven, og om partia vil jobbe for å få fram løysingar i valperioden. Her er spørsmåla og svara vi fekk, og som vi startar å presentere i alfabetisk rekkefølgje saman med partiet si kommunevalliste.

Svar frå STRANDA ARBEIDERPARTI

1.Treng bygda (Hellesylt) eit nytt hotell og kvar kan det stå?

-Sunnylven/Hellesylt treng nytt hotell. Stranda Ap stiller seg bak initiativ og tiltak som legg til rette for auka turisme. Tomtevalg er opp til utbyggar å avgjere.

2.Vil ditt parti syte for at Sunnylven skule blir renovert godt nok?

-Stranda Ap støttar renovering / nybygg av Sunnylven skule. Dette ligg alt inne på budsjettet .

3.Vil ditt parti sjå positivt på bygging av eit hydrogenanlegg i Sunnylven?

-Stranda Ap er positiv til hydrogen/landstraum på Hellesylt. Her må det kome eit samarbeid mellom Stranda hamnevesen, kommunen og private aktørar.

4.Treng Hellesylt kai landstraum og bør bygda få utbygt ny elektrisk kraft?

(Har ikkje svara)

5.Vil ditt parti arbeide for at kommunen opparbeider nye byggeklare tomtar i bygda?

-Stranda Ap vil ha byggeklare tomter i alle bygdelag. Dette for å skape bulyst og få unge til å etablere seg i kommunen.

6.Andre saker?

-Stranda Ap ynskjer å vidareføre forsøket med to legedagar på Hellesylt. Om behovet ikkje syner å vere til stades, må tilbodet tilpassast.

Valliste Arbeiderpartiet

 1. Knut Dag Langeland, 1969
 2. Inger Helen Abelsen, 1968
 3. Arild Ringdal, 1961
 4. Siw Linda Kvame, 1984
 5. Helge Mathias Kvame, 1951
 6. Hilde Olaug Rosenvinge, 1970
 7. Paul Ivar Pedersen, 1964
 8. Magnhild R. Øye, 1951
 9. Kjellmar Aure, 1951
 10. Vilborg Iris Leifsdottir, 1972
 11. Erling Hagebakk, 1950
 12. Maiken Buvik Hauge, 1991
 13. Harald Einar Sørheim, 1937
 14. Liv Jorun Sørheim, 1940
 15. Magnar Hauge, 1956
 16. Seevarathnam Bava Jalaja, 1974
 17. Øystein Lyngstad, 1970
 18. Eldbjørg Grønningsæter 1942
 19. Frank Engeset 1971
 20. Elsa Ljøen, 1941
 21. Kjell M. Grønningsæter 1934
 22. Hildegunn Brune, 1942

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380