Notiser

Det nye soknerådet i Sunnylven.

Sunnylven kyrkje

Val av sokneråd for perioden 2019 – 2023 vart halde 9. september, same dag som kommune –og fylkestingsvalet

Desse vart valde for Sunnylven sokn.

Faste medlemer:
Ann Kristin Langeland

Stig Tryggestad

Astrid Ringdal

Gunnar Friestad

Kristin Storstein

Wenche Merete Høgalmen Ringdal

Marit Irene Hellebostad

Bente Bonsaksen

Varamedlemer:

Anne Karin Brenne Ringdal

Solveig Randi Førde

Tor Arne Tryggestad

Wenche Solli

Annbjørg Laila Fivelstad

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380