Lokalnytt

Informerer om klimatiltak

Ekspertar trur at endra temperatur kan føre til våtare og villare klima og påverke mellom anna matproduksjonen på jorda.

Gjennom Parisavtalen har dei aller fleste land blitt samde om at temperaturen på jordkloden ikkje må stige med meir enn 2 grader i dette hundreåret.

Sunnmøre Regionråd, Klima Østfold og Stranda kommune inviterer til folkemøte om klima og klimatiltak i Storfjord kulturhus onsdag 25. september. Gjennom møter og drøftingar er dei fleste land samde om at utviklinga av temperatur på jorda vil påverke naturkrefter, ver og matproduksjonen. I Parisavtalen frå 12. desember 2015 står det at temperaturen på jorda ikkje må auke meir enn 2 grader i dette hundreåret om vi ikkje skal få ei uheldig utvikling. Korleis kan vi nå dette målet?

Under folkemøtet i Storfjord kulturhus blir det besøk frå Østfold fylkeskommunen som er komne langt i miljøarbeidet. Det blir sett søkjelys på tiltak ein lokalt kan setje i verk for å nå måletsetjinga, det blir innlegg frå næringslivet og miljørørsla, og det blir gruppearbeid med tema gode miljøtiltak.

Sjå programmet her: Programmet finn du på denne lenka. (PDF, 204 kB)

Tid og stad: 25. sep. kl. 18:00 – 20:30, Storfjord kulturhus, Stranda.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380