Lokalnytt

Arealdel Stranda kommune klar

Hellesylt sett frå Sendaren på Ringdal.

Stranda kommune sin arealdel er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknader til planen må vere kommunen i hende innan 13. desember i år.

 De kan lese meir om den utlagde arealdelplanen her:

https://www.stranda.kommune.no/nyheiter-pa-framsida-aktuelt/offentleg-ettersyn-av-stranda-kommune-sin-arealdel.10008.aspx

Stranda kommune varsla offentleg ettersyn av arealdelplanen i lokalavisa Sunnmøringen si utgåve i veke 44. Vidare kjem der annonse om informasjonsmøte i avisa i veke 46. Kommunen tek sikte på å halde informasjonsmøte for Stranda og Sunnylven på same kveld, truleg torsdag 21. november, og har sett 13. desember som frist for innsending av eventuelle merknader. Meir informasjon om tid og stad for folkemøter kjem i annonse, opplyser Stranda kommune.

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380