Lokalnytt

Har invitert Dronning Sonja

Ljøsætra.

I samband med at turvegen over Ljøfjellet blir ferdig restaurert neste år har Stranda kommune og Ljøbrekkas Vener invitert Dronning Sonja til opning i august 2020.

Etter seks år er turvegen over Ljøfjellet klar til opning neste år. Den populære turvegen hadde fått betydelege skadar etter naturen sine herjingar og trong vedlikehald. Jobben med å ruste opp turråsa igjen tok Ljøbrekkas Vener på seg etter oppdrag frå Stranda kommune, eit arbeid som starta i 2014. No er jobben gjort, eit omfattande arbeid der eit stort antall arbeidstimar er lagt ned både med maskiner og handemakt, og har kosta 11.- mill. kroner.

Fortel historia

Stranda kommune og Ljøbrekkas Vener ønskjer at Dronning Sonja skal kome til den offisielle opninga av den nyrestaurerte turvegen. Invitasjonen blir sendt gjennom Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og her blir det fortalt kort om historia til Den Trondhjemske postvei gjennom fylket, og om bruken av strekninga frå Ljøen til Herdal i Stranda.

I mange svingar opp bratta på Herdalsida

Postruta over Ljøfjellet vart lagd ned i 1867. I åra etter har strekninga over fjellet vore ein populær turveg i fantastisk natur med utsyn til fjorden, fjella og anna vakkert landskap.

I 2014 vart arbeidet med restaurering starta opp, og neste år skal det markerast at jobben er gjort. I høve opninga vil det bli planlagt ei skikkeleg markering, og brevskrivarane håper Dronning Sonja kan stå for den offisielle opninga. Aktuelle datoar er dei tre siste helgane i august 2020.

-Vi vonar ein av desse datoane vil passe slik at De kan glede oss og kaste glans over opninga, skriv ordførar Jan Ove Tryggestad og styreleiar i Ljøbrekkas Vener, Petter Hjørungdal til slutt i invitasjonen.

Eit bilete frå 2015. Her blir turråsa utbetra på Ljøsida av frå venstre Martin Erber, Polen, Sonam Tashi og Dilli Magar, sherpaer frå Nepal. Dei gjorde seg nytte av ein minigravar,
Ved Nykkjevatnet
Utsyn mot Herdal og Strandadalen.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380