Notiser

Vi bygge toalett på badestranda

Inn til fjellhammaren bak personane omlag midt på bildet ønskjer HUL og badehusstyret å bygge eit toalettanlegg.

På vegne av badehusstyret i Hellesylt Ungdomslag har leiar Asle Ringdal sendt inn merknad til arealplan for Hellesylt. HUL ønskjer å få reist eit toalettanlegg i området ved badestranda på Hellesylt.

-Hellesylt Ungdomslag har planar om å få sett opp eit toalett i området nær badestranda. Dette for å unngå at enkelte brukar området rundt badestranda til naudsynte ærend, heiter det i merknaden.

Langt til kaihuset

-Det viser seg at ein i liten grad brukar toaletta i kaihuset, avstanden er nok for stor. Kva som er årsaka til dette er usikkert, men løysinga er nok å få opp eit toaletthus i øvre del av plenen opp til fjellet, står å lese i skrivet frå badehusstyret.

Sjå plassering av toalett: https://kommunekart.com/klient/stranda/publikum?urlid=46d05ee6-7670-4328-93ea96ea594f9fa5

Stupetårn

I same merknad skriv styret at Hellesylt Ungdomslag ønskjer å setje opp igjen stupetårnet på Salthusberget. Dei er usikre på om det treng vere med som merknad til arealplanen, men tek det med. I ein kort historikk kring stupetårnet som kom tidleg på 1930-talet, står å lese at stupetårnet var starten på bademiljøet på Hellesylt, og at det var Dr. Torgersen som fekk bygdefolket til å reise det som satsing på å stoppe problem med tuberkulose.

Stupetårn på Salthusberget: https://kommunekart.com/klient/stranda/publikum?urlid=22fa7762-650b-4a04-ac6d-a4a8acd3acaf

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380