Notiser

Høg vasstand i sjøområder onsdag

På Hellesylt var det springflo også 7. desember 2017, men ikkje så høg at den førte til skader.

Fylkesmannen har sendt ut varsel på oransje nivå for onsdag 15.01.20

Varselet gjeld for strekninga Stad til Frøya;  det er venta høg vasstand, estimert 65-75 cm over høgda oppgitt i tidevasstabellen.
Vasstanden er venta å være på det høgste mellom 13:00-15:00

Ber om at dei som har båtar, naust, hus og ev. lause gjenstandar i sjøkanten vert sikra.

Sjå: https://www.kartverket.no/sehavniva/sehavniva-lokasjonside/?cityid=883568&city=Hellesylt+ferjekai

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380