Notiser

Årsmøte Sunnylven Samfunnshus.

Tysdag 25.02.2020 kl 20.00 på Fossedursalen.

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Val av møteleiar og referent.
  3. Val av to til og skrive under møteprotokoll.
  4. Årsmelding.
  5. Rekneskap.
  6. Justering av husleige.
  7. Val.
  8. Innkomne saker.

Innkomne saker til handsaming på årsmøtet må vere styret i hende innan 18.02.2020.

Enkel servering.

Vonar på godt oppmøte! 😊

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380