Innkalling årsmøte Hellesylt Næringslag / Hellesylt Utvikling

Årsmøte i Hellesylt Næringslag/Hellesylt Utvikling

Måndag 17. februar klokka 20.00 på Sunnylven Samfunnshus

Interimstyret oppmodar med dette bygdefolket til å bli med å ruste opp bygda vår for å møte framtida med optimisme.

 Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av møteleiar og to personar til å skrive under årsmøteprotokollen
  3. Årsmelding for 2019
  4. Rekneskap for 2019
  5. Vedtekter
  6. Val av namn på laget
  7. Myldregruppe – Rettar og plikter
  8. Kontingent 2021
  9. Val av medlemmar til det nye styret
  10. Val av representant inn i prosjektet «det store bildet».

Alle har ei stemme i Hellesylt utvikling. Vel møtt!

Helsing Interimstyret

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380