Lokalnytt

Konstruksjonar tek form.

Heilt på kanten av Helsetkopen er det reist to rørkonstruksjonar. I bakgrunnen ser ein Frøysadalen.

Førebuingane til filmopptak på Helsetkopen er godt synlege. Oppe på platået har fleire store konstruksjonar teke form berre etter tre dagar.

Alle foto: Turgåar

Eit par tårn i rør og ein stor platting litt lenger inne på fjellplatået er skrudd opp så langt. Men enno meir stilas-materiale er frakta opp, så det kjem nok fleire konstruksjonar mellom stein og mose 1246 meter opp frå Sunnylvsfjorden.

TV2 har fått vite at i samband med filmopptaka blir det innført flyforbod i ei sone frå Frøysanibba til Hellesylt i perioden søndag 30. august til 11. september. Søknader om dispensasjon for å fly drone i området vil truleg ikkje bli gitt, heiter det i svar frå Luftfartstilsynet.

Vår turgåar på Helsetkopen kunne bevege seg fritt i området laurdag 21. august. Men «friheita» blir nok innskrenka etter kvart, det blir nok meir vakthald når det kjem kjente personar og utstyr for filmopptak på plass på Helsetkopen.

Ein stor platt er bygd opp. Kanskje skulle denne blitt ståande etter filmopptaka, til «Helsetkopen Fjellfestival».
Plattingen skal truleg forlengast heilt til fjellkanten. I bakgrunnen ser ein elva frå Haugedalsvatnet. Kløyvingsnibba til venstre.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380