Notiser

Stranda brannvern med øving

Arkivbilete frå ei tidlegare brannøving med Stranda brannvern.

På Stranda kommune si heimeside er lagt ut melding frå brannsjefen om øving for Stranda brannvern. Ei eldre ubebodd hus på Øye i Sunnylvsbygda er øvingsobjekt.

-Stranda brannvern skal i samband med øving foreta ei kontrollert nedbrenning av eit hus på Hellebostad (Øye) i Sunnylvsbygda måndag 28. september.

Øvinga vil gå føre seg frå kl. 10:00 og utover ettermiddag og kveld.
Det vert øvd på vassforsyning, røykdykking og sløkkjeteknikk.

Det kjem til å vere synleg røyk og flammar i området medan øvinga pågår, og brannvernet oppmodar innbyggjarane om å ikkje ringe 110-sentralen om dette.

Eigar har fått løyve til å brenne huset, og det føreligg avfallsplan.

Naboar er varlsa særskild.

Inge Teigen
Brannsjef Stranda kommune
Mob: 464 11 033

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380