Notiser

Sykkelstativ ved friluftsområder

Som eit folkehelsetiltak, og for å få fleire til å bruke sykkelen søkte Stranda kommune om å bli med i eit prosjekt for utplassering av sykkelstativ i statleg sikra friluftsområde.

Friluftsrådet skriv at Stranda kommune vil vere ei av dei første kommunane for utplassering, og at det vil skje denne hausten.

I Stranda har Friluftsrådet kome med følgjande forslag til utplassering:

Helsemvika 3
Skaffarhaugen/Barlia 2
Øykjeberget 2
Badeplassen Hellesylt 2
Flovegen 2
Ljøsætra/Brekka 2
Liabygda ? Statleg sikra? * 2?
Flydalsjuvet, Geiranger 3

Liabygda har ingen statleg sikra friluftsområde, som er eit vilkår for utplassering. Kommunen vil diskutere med Friluftsrådet om dei to som er sette opp der kan flyttast til andre område av kommunen, eller om dei vil bli omdisponerte til andre kommunar.

Kontaktpersonar i Stranda kommune:
Margrethe Fjetland Løvold: 464 11 566
Inge Bjørdal: 464 11 023

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380