Innlevering av trimskjema 2020.

 

Innlevering av trimskjema 2020.

Trimskjema for sesongen 2020 kan no leverast inn på Coop Marked på Hellesylt.

Innleveringsfrist er sett til søndag 15. november.

Premiar er gåverkort fordelt på følgande kategoriar:

Born alle postar, verdi 500.- kroner
Born meir enn ti postar, verdi 300 kroner
Born, levert trimskjema, verdi 200.- kroner
Vaksne alle postar, verdi 500.- kroner
Vaksne meir enn ti postar, verdi 300.- kroner
Levert trimskjema, verdi 200.- kroner

For å vere med i trekninga må ein levere trimskjema. Det er ikkje nok med registrering på Georeg.

 

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info