Korona-kompensasjon til Sunnylven:

Hellesylt Ungdomslag er eitt av fire lag og organisasjonar frå Sunnylven som har fått kompensasjon grunna tapte inntekter grunna Korona-epidemien.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er no ferdige med behandlingen av søknadene knytta til den fjerde utbetalinga frå regjeringen si kompensasjonsordning.

I denne runden vil nesten 13 500 arrangement bli kompensert med 592 294 134 kroner.
Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydeleg inntektsbortfall frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19-utbrotet.

Samla er det no utbetalt over ein milliard frå kompensasjonsordninga for idrett og frivilligheit.

For lag og organisasjonar i Sunnylven har følgande fått støtte:

  Frå utbetaling i pulje 3    
Org.nr Namn Innvilga beløp Kommune
993591971 SUNNYLVEN SKULEKORPS 19845 STRANDA
992362529 SUNNYLVEN SKYTTARLAG 101850 STRANDA

 

Frå utbetaling i pulje 4
Org.nr Namn Innvilga beløp Kommune
992792477 HELLESYLT UNGDOMSLAG 154000 STRANDA
874807222 SUNNYLVEN IDROTTSLAG 98980 STRANDA
       

Sunnmørsposten omtalar saka på: https://www.smp.no/lokalsport/2020/10/08/Fiskerstrands-J15-lags-dugnadstur-til-Barcelona-reddet-av-krisepakken-22792592.ece

Meir informason om ordninga: https://lottstift.no/ny-krisepakke-for-frivilligheita-2/

 

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380