Krev utbetra avkøyrsle til hyttefelt

På motsatt side av FV 60 og avkøyring til Hyttehola fleirbrusanlegg antyda kommunen alt i 2014 ny avkøyring til Langøylida hyttefelt.

På postliste for Stranda kommune har det igjen kome opp brev frå Langøylia hyttefelt med krav om utbetring av vegkrysset til Langøylia. Vegkrysset er kommunen sitt ansvar, står å lese.

Stranda kommune har fått ny påminning og krav frå Langøylia hyttefelt ved leiar Harald Overå om utbetring av vegkrysset til Langøylivegen. Vegkrysset tilfredsstiller ikkje krava til fri sikt, står å lese i skriv frå hytteeigarane

Dette er ei sak som har vore oppe og jobba med frå kommunen si side tidlegare. Planar som har blitt lagt fram går på å flytte avkøyrsla frå FV 60 til Langøylia lenger mot aust, til område der Sunnylven skyttarlag / Sunnylven IL har avkøyring til Hyttehola fleirbruksanlegg.

Leiar i Langøylia hyttefelt har hatt kontakt med Statens Vegvesen og dokumentert sikten med bilete frå Langøylivegen til innkøyring til FV 60 i begge retningar.
No er det sendt eit nytt brev til kommunen om saka med krav om utbetring.

-Vi kan dokumentere at det eksisterande krysset mellom Fylkesveg 60 og Langøylivegen ikkje tilfredsstiller dei krav til fri sikt som fylgjer av Veglova § 13, og at dette er Stranda kommune sitt ansvar.
Vi krev difor at Stranda kommune, som eigar av vegen til Langøylia, rettar dette tilhøvet snarast, skriv leiar for hytteeigarane Harald Overå.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380