Tuva Marie og Jørgen vann hovudpremiane.

Leiar i idrottslaget Per Ingebrigt Karbø trekte vinnarane. Til venstre Gunnar Sårheim Fivelstad i trimgruppa. (foto: Susanne M. Ringdal).

Under styremøtet i idrottslaget tysdag kveld vart premiane for fjelltrimmen 2020 trekt ut. Det var totalt 51 som hadde levert trimskjema fordelt på 15 born og 36 vaksne. Av desse hadde 4 born og 16 vaksne gått alle postane.

Born:

Trekt ut blant dei som har gått alle postane:
Gåvekort på 500,- på Intersport: Tuva Marie Korsbrekke

Trekt ut blant dei som har gått 10 postar eller meir:
Gåvekort på 300,- på Intersport: Casper Tryggestad Røyr.

Trekt ut blant alle som har levert skjema:
Gåvekort på 200,- på Intersport: Kristen Brenne Ringdal

Vaksne:

Trekt ut blant dei som hadde gått alle postane:
Gåvekort på 500,- på Intersport: Jørgen Wollsæter

Trekt ut blant dei som har gått 10 postar eller meir:
Gåvekort på 300,- på Intersport: Ingebjørg Sårheim Fivelstad

Trekt ut blant alle som har levert skjema:
Gåvekort på 200,- på Intersport: Gunnar Sårheim Fivelstad

 

Gunnar Sårheim Fivelstad

epost: gunnar@hellesylt.info