Årsmøte i Sunnylven Idrottslag

Årsmøte i Sunnylven Idrottslag

Onsdag 17/2 – 2021

Klokka 20.00 klubbhuset, Hyttehola

(Dersom naudsynt pga. korona vert møtet på teams.
Opplysning om dette kjem evt. På hellesylt.info og som oppslag)

 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar og referent
3. Val av to personar til å skrive under møteboka
4. Årsmelding for hovudstyret og undergrupper
5. Rekneskap
6. Val
7. Innkomen sak: Lage arbeidsgruppe. Nytt aktivitetssenter som tilbygg til klubbhuset.
8. Arbeidsplan 2021
9. Ymse.

Vel møtt!
Sportsleg helsing Sunnylven IL.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380