Årsmøte i Sunnylven samfunnshus

Styret kallar inn til årsmøte i Sunnylven samfunnshus fredag 26. februar. Årsmøtet vert halde på Hellesylt Boutique & Bar.

Utan om vanlege årsmøtesaker blir det teke opp til drøfting om samfunnshuset skal ta opp eit lån for å få fullført den pågåande rehabiliteringa.
Og om det blir endringar i koronasituasjonen tek styret forbehald om avlysing/utsetjing av årsmøtet. I alle høve må styret ha påmelding då det er begrensingar på antal møtedeltakarar.

Påmelding til tryggestadtor@gmail.com eller 909 13 111

Sakliste:

Sak.1 Godkjenning av innkalling.

Sak.2 Val av møteleiar og referent.

Sak.3 Val av to til og skrive under møtebok.

Sak.4 Godkjenning av årsmelding.

Sak.5 Godkjenning av rekneskap.

Sak.6 Orientering om rehabilitering av samfunnshuset.

Sak.7 Gi styret fullmakt til eit eventuelt låneopptak til fullføring av rehabiliteringane av Samfunnshuset.

Sak.8 Val.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380