Årsmøte i Hellesylt småbåtlag

Det blir kalla inn til årsmøtet i Hellesylt småbåtlag på Øvre Ljøen i Amfiet torsdag 17. juni kl. 19.00.

Her blir det vanlege årsmøtesaker, og enkel bevertning, seier noverande leiar i laget Frank Ole Bonsaksen.
Han opplyser at han har gjeve valnemnda beskjed om at han ikkje tek mot attval, men nye kandidatar til styreverv blir foreslått på årsmøtet, seier han. -Nye kostar kostar best, påstår han.
Han håper på godt frammøte og ønskjer vel møtt til årsmøte i Øvre Ljøen Amfi.

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380