Jobbar mot mobbing og sjølvskading

Festivalsjef for Lamaland, Torje Aambø, eigar og drivar av selskapet Bråk til venstre, her saman med representantar for organisasjonen Metalheads Against Bullying.

Organisasjonen Metalheads Against Bullying (MAB) var på Ljøen og festivalen Lamaland. Dei jobbar mot mobbing og sjølvskading mellom ungdom.

Det var Leif Munkelien som starta organisasjonen MAB i 2015. Organisasjonen er til for å hjelpe og støtte i alle situasjonar der vanskar mellom unge og eldre måtte oppstå. MAB består i dag av fleire vaksne personar med ulik bakgrunn og utdanning, og har kontakt til spesialistar innan fleire fagfelt som kan vere til nytte i situasjonar.

Tilsette i MAB jobbar alle utan løn, og alle bidrag går til å jobbe, og engasjere folk i kampen mot mobbing og sjølvskading.

-Alle som lever og ånder for Metall og Rock’n roll bli ofte sett på som annleis. Mange kjenner på følelsen av å bli behandla med lite respekt fordi dei skil seg ut ved å ha ein sterk lidenskap for musikk og alternativ livsstil.
Vi «metalhoder» er eit sterkt symbol på det å ikkje følge trenden, men å hylle individet og anerkjenne mangfoldet, skriv organisasjonen.

Festivalsjef Torje Aambø kjente til organisasjonen frå andre arrangement og inviterte dei til Ljøen. Der var dei på plass i helga med eigen stand og informerte om arbeidet sitt.

-Stadig får organisasjonen henvendelsar frå festivalar og konsertarrangørar i inn -og utland som ønskjer at vi skal kome, ofte er dette for at publikum etterspør oss og ser verdien av å ha MAB på plass, står å lese i orientering frå organisasjonen.

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380