Notiser

Auka bompengeavgift på sætreturar

Litlesæterfonna i Holedalen går årvisst. Her blir den molda for raskare smelting. (Frå arkivet)

Det blir auka bompengeavgift for biltur til Sunnylvs-Moldskredalen frå neste år. No søkjer også Holedalen veglag om auka bompengar.

Stadig meir nedbør i store mengder fører ofte til betydelege skadar på sætrevegane, stod å lese i søknaden frå Moldskredalen veglag som søkte kommunen om auka avgift for køyretøy frå og med 2022. Veglaget søkte om å få høgde avgifta frå 40.- til 50.- kroner, og søknaden vart imøtekomen.

No søkjer også Holedalen veglag om å få auke taksten til same sum, og med same grunngjeving.

Uveret Hilde i 2014 førte til vassdemme og ras og gjorde betydeleg skade på Moldskredalsvegen

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380